Правила ФРСУ проведення змагань з ловлі риби фідером

2 років 3 місяців тому
Wolodymyr
Модератор
Модератор
Дописи: 77
Репутація: 6
Більше
Автор теми
Правила ФРСУ проведення змагань з ловлі риби фідером #137
Ці Правила визначають умови, порядок організації і проведення змагань та встановлюють правила змагань для спортивної ловлі риби фідером. Правила розповсюджуються на організації і громадян, які проводять змагання з риболовного спорту або беруть у них участь.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Змагання зі спортивної ловлі риби фідером (далі Змагання) пpоводяться з метою визначення кращих спортсменів та команд, підвищення майстеpності спортсменів, підготовки їх для подальшої участі у змаганнях pізного рівня в даному виді ловлі, пропаганди і популяризації риболовного спорту.
1.2. Спортивна ловля риби фідером – це ловля риби виключно за допомогою фідерного вудилища обладнаного котушкою, на снасть з годівницею або грузилом з одним повідцем та одним одинарним гачком. Фідерне вудилище - це вудилище оснащене пропускними кільцями, верхня частина якого конструктивно оснащена спеціальними гнучкими змінними вершинками (квівертипами), що мають різну жорсткість та є для спортсмена реєстратором покльовки риби. Загальна довжина фідерного вудилища (з квівертипом) повинна складати не більше 4,57м (15ft). Квівертип повинен обов`язково мати пропускні кільця та добре видиме забарвлення на одному чи декількох відрізках між ними. Допускається використання фідерних вудилищ з вклеєним в верхню секцію квівертипом, що складає з ним одну пряму лінію. В цьому випадку на верхній секції вудилища повинна бути позначка, що вказує на жорсткість вклеєного в неї квівертипа.
1.3. В залежності від заліку результатів, змагання поділяються на особисті, особисто-командні та командні «тандем». Порядок проведення змагання зазначається в Положенні про змагання.
1.4. В залежності від територіального охоплення та складу учасників, змагання (чемпіонати, кубки, першості, зустрічі) поділяються за такими рівнями:
- міжнародні;
- всеукраїнські (Чемпіонат та Кубок України);
- обласні (Чемпіонати та Кубки областей);
- міські, районні;
- клубні.
Всі вони, в свою чергу, поділяються на офіційні та неофіційні.
1.5. Офіційні змагання зі спортивної ловлі риби фідером проводяться відповідно до календарних планів, затверджених в установленому порядку Держкомспортом України або його структурними підрозділами з питань фізичної культури і спорту Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій. Змагання незатверджені в календарному плані на поточний рік не є офіційними.
1.6. Всеукраїнські змагання проводяться Держкомспортом України та Федерацією риболовного спорту України тільки в категорії «чоловіки». В складі команд можуть бути юнаки (дівчата) та жінки. Участь дітей, підлітків та жінок в офіційних змаганнях інших рівнів визначається Положенням про змагання.
1.7. Всеукраїнські змагання проводяться щорічно і є рейтинговими змаганнями як для команд (командний залік) так і для спортсменів (особистий залік).
1.8. Змагання проводяться в один або декілька етапів, кожен з яких складається з одного або декількох турів. Кожен з етапів є окремим закінченим змаганням і регламентується окремим положенням в якому обов`язково вказується загальна кількість етапів та яким етапом за номером є даний. Окремо взятий тур будь-якого змагання не може бути етапом змагання. При проведенні змагання в декілька етапів, всі етапи проводяться в однакову кількість турів.
2.ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ
2.1. Організація, що проводить змагання, зобов’язана, з врахуванням цих Правил та інших нормативних документів, розробити і затвердити Положення про змагання і направити його учасникам не піздніше встановлених даними Правилам строків (п. 2.3). Положення не повинно супеpечити цим Пpавилам і чинним пpавилам аматорського і спортивного pиболовства у внутрішніх водоймах Укpаїни.
2.2. Положення повинне містити такі розділи:
- мета та завдання;
- керівництво змаганнями, організатори та їх контактні телефони, факс, e-mail;
- термін та місце проведення змагань;
- наявність обов`язкового тренування;
- характеристики водойми;
- можливі доповнення щодо наступних пунктів Правил: 1.3; 1.6; 2.6; 5.1; 5.2; 6.5; 7.2.1; 7.3.1; 7.3.7; 7.3.9; 7.3.11; 7.3.12; 7.8; 7.10; 8.7; 8.17; 8.20; 8.23; 8.28; 8.42; 8.50;
- фінансові умови участі в змаганнях;
- інші організаційні питання (карта проїзду, інформація щодо розташування навколо інфраструктури та інше).
2.3. Положення повинно бути надіслане учасникам змагань в терміни:
- всеукраїнські та міжнародні змагання — не пізніше ніж за 2 місяці до початку;
- обласні, міські, районні та клубні змагання — не пізніше, ніж за 1 місяці до початку;
2.4. Зміни та доповнення до Положення про змагання вносяться і затверджуються організаторами змагань не пізніше ніж за 10 діб, пpо що сповіщають учасникам змагань.
2.5. Учасники подають заявки організаторам змагань в теpмін, визначений у Положенні. Заявка повинна вміщувати таку інформацію пpо учасників:
- пpізвище та ім’я (повністю);
- pік наpодження;
- споpтивний pозpяд (при наявності);
- статус в команді (тренер, капітан, спортсмен, координатор, запасний);
- віза лікаpя пpо допуск до змагань.
2.6. Заявка підписується керівником організації (федерації, клубу) та відсилається організаторам поштовим листом, факсом або, як копія, на e-mail адресу, вказану в Положенні про змагання. Заявка на офіційні змагання повинна бути обов`язково завірена мокрою печаткою організації, яку представляє команда (спортсмен).
2.7. Організатори змагань, розглянувши заявку, підтверджують/відхиляють участь заявленої команди (спортсмена) у змаганнях, про що повинні сповістити представників команди (спортсмена) не пізніше 15 днів до початку змагання.
2.8. Не пізніше ніж за 1 годину до жеребкування представник команди повинен подати кінцеву заявку (в оригіналі) зі складом команди.
2.9. Організація, що проводить змагання:
- вирішує всі питання матеріально-технічного забезпечення і комплектування суддівської колегії (ваги та тара для зважування риби та інш.);
- призначає технічну комісію, Головну суддівську колегію, забезпечує охорону змагань і медичне обслуговування;
- здійснює розмітку зон та секторів;
- забезпечує максимально рівні умови усім спортсменам;
- забезпечує спортсменів стартовими номерами;
- після закінчення змагань видає кожній команді або висилає поштою таблицю технічних результатів змагань.
3. ТЕХНІЧНА КОМІСІЯ
3.1 Технічна комісія призначається організацією, яка проводить змагання. В склад комісії повинні входити кваліфіковані судді та спеціалісти відповідної дисципліни (тренери команд, спортсмени та інш.). Функції технічної комісії можуть бути доручені Суддівській колегії змагань.
3.2 До початку змагань Технічна комісія повинна:
- обстежити водойму – можливе місце проведення змагань на відповідність його Правилам змагань та запланованій кількості учасників;
- визначити основні параметри водойми на ділянці змагань (ширина, глибина, наявність течії, х-ка дна, наявність рослинності та можливі особливості), види та можливі розміри риби, прийняти необхідні міри, щодо усунення природних та неприродних перешкод на місці змагань.
3.3. Свої висновки Технічна комісія оформляє у вигляді звіту для організатора змагань.
4. СУДДІВСЬКА КОЛЕГІЯ
4.1. Суддівська колегія призначається та затверджується, не пізніше, ніж за 10 днів до початку змагань, організацією, яка проводить змагання. До складу суддівської колегії входять головна суддівська колегія і судді в зонах. У залежності від масштабу змагань склад суддівської колегії може бути змінений.
4.2. До складу Суддівської колегії входять головний суддя, заступник головного судді та головний секретар.
4.3. Суддівська колегія несе відповідальність за підготовку та проведення змагань у відповідності до діючих Правил і Положення про змагання та визначення результатів змагань.
4.4. Представники суддівської колегії повинні візуально розрізнятися серед інших учасників змагання. Мати добре зрозумілі позначки (написи), щодо їх статусу на змаганнях, на верхній одежі, головних уборах, бейджах і т.п.
4.5. Обов’язки членів суддівської колегії:
4.5.1. Усі судді повинні чітко знати та розуміти Правила та Положення про змагання.
4.5.2. Головний суддя керує проведенням змагань, несе відповідальність за додержання учасниками діючих Правил і Положення про змагання, розподіляє обов’язки серед судів, призначає (за необхідністю) технічну комісію, якщо це не передбачено рішенням організації, яка проводить змагання.
4.5.3. Головний суддя повинен проводити засідання суддівської колегії до початку змагань, за підсумками кожного дня і для затвердження загальних результатів, а також в інших випадках, які потребують колегіального рішення. Засідання суддівської колегії за підсумками і загальними результатами дня проводяться спільно з капітанами команд.
4.5.4. Головний суддя зобов’язаний:
- перед змаганням провести нараду та інструктаж суддів;
- припинити або відкласти проведення змагань, якщо виникли умови, які загрожують безпеці учасників;
- розглянути допущені учасниками порушення Правил змагань і протести, що надходять, і разом із головною суддівською колегією прийняти рішення;
- після закінчення змагань, в термін до 10 днів, здати звіт і протоколи до організації, що проводить змагання.
4.5.5. Головний суддя має право:
- перенести початок змагань при необхідності;
- відмінити або тимчасово припинити змагання через несприятливі погодні умови;
- проводити переміщення суддів у ході змагань;
- усунути від суддівства суддю, який зробив грубу помилку або не справився з виконанням своїх обов’язків;
- відмінити рішення судді, якщо воно помилкове;
- виконувати функції любого з членів суддівської колегії за необхідністю.
4.5.6. Заступник головного судді виконує вказівки головного судді, а в його відсутність замінює його і діє відповідного до повноважень головного судді.
4.5.7. Головний секретар приймає заявки на участь у змаганнях, проводить жеребкування і несе відповідальність за оформлення всієї суддівської документації. Після закінчення змагань підводить підсумки з суддями.
4.5.8. Суддя в зоні контролює дотримання Правил і Положення про змагання, перевіряє учасників змагання відповідно до протоколу зони, перевіряє кількість, вид, склад прикормок та насадок відповідно до Правил та Положення про змагання, відповідає за хід змагань у зоні, не допускає присутність сторонніх осіб у зоні змагань та секторах спортсменів. Має право дозволяти спортсменам виходити з секторів за їх бажанням та передавати їм дозволені речі. Після закінчення туру суддя в зоні повідомляє головному судді про всі порушення Правил змагань, допущених спортсменами і зроблених їм попередженнях.
4.5.9. Суддя в зоні бере участь у зважуванні улову спортсменів своєї зони та пред’являє протокол з результатами зважування спортсменам на підпис.
4.5.10. Представники Суддівської колегії повинні бути присутніми на обов`язкових тренуваннях.
4.6. Інформація про участь судді у офіційних змаганнях заноситься у особисту книжку судді.
5. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
5.1. До участі у змаганнях допускаються спортсмени, які внесені до заявки, мають дозвіл лікаря та відповідають вимогам, які визначені в Положенні про змагання.
5.2. До участі у всеукраїнських змаганнях допускаються команди областей, м. Києва, Автономної Республіки Крим, та м. Севастополя тільки повного складу та відповідно до діючих квот. Повний склад команди на всеукраїнських змаганнях - 4 спортсмени. За необхідністю, команда має право до участі у змаганнях додатково заявити: тренера команди (не більше одного), запасного спортсмена (не більше одного), координаторів (не більше двох). Склади команд, кількість та наявність додатково заявлених членів команд на інших змаганнях інших рівнів зазначається в Положенні про змагання.
5.3. Кожен спортсмен та член команди зобов’язаний знати і додержуватися Правил та Положення про змагання; під час змагання стримано та з повагою відноситися до учасників змагань, не шуміти і не заважати іншим учасникам, не перешкоджати процесу зважування, своєчасно з’явитися на старт і фініш, не допускати віпадків появи в нетверезому стані на усіх заходах , передбачених регламентом змагань.
5.4. Спортсмени та члени команди не можуть втручатися в роботу Суддівської колегії. Всі необхідні довідки тренер (капітан) команди одержує від головного судді, а інші члени команди – від тренера (капітана) своєї команди відповідно.
5.5. Команди (спортсмени на особистих змаганнях) повинні обов`язково бути присутніми на загальному шикуванні, на відкритті та закритті змагання (нагородженні) або завчасно повідомити організаторам про свою відсутність на цих заходах з зазначенням причини.
5.6. Запасний спортсмен, зазначений у заявці, може замінити основного спортсмена, координатора або тренера команди за заявою тренера команди. Знятий зі змагання спортсмен або інший член команди запасним спортсменом не заміняється.
5.7. Спортсмен на змаганні зобов’язаний мати стартовий номер, документи, що його засвідчують, а також документи, які підтверджують його спортивну кваліфікацію (за вимогою Суддівської колегії).
5.8. Тренер та координатори команди на змаганні зобов’язані мати документи, що їх засвідчують, а також додаткові відмітки (написи на формі, бейджі та т.п.), що засвідчували б їх членство в тій чи іншій команді та вказували їх статус на змаганнях.
5.9. Тренер, будучи керівником команди, відповідає за організацію, поводження і дисципліну членів команди.
5.10. Тренер зобов’язаний бути присутнім на засіданнях Суддівської колегії, де розглядаються питання, пов’язанні із його командою, має право брати участь у жеребкуванні і бути присутнім при зважуванні уловів.
5.11. Тренер подає письмову заяву про зміни в команді не пізніше ніж за 1 годину до початку жеребкування кожного туру, а також протести (за всіх членів команди) з приводу проведення змагань і суддівства.
5.12. Тренер має право давати своєму спортсмену словесні поради і вказівки та знаходитися в межах сектора спортсмена виключно своєї команди («тандему) з дозволу судді в зоні.
5.13. Координатори мають право збирати необхідну для своєї команди інформацію з зон ловлі, доповідати її тренеру команди та спортсменам не заходячі в межі секторів, при цьому не заважаючи іншим учасникам змагань. Можуть бути присутніми при зважуванні.
5.14. За поpушення цих Пpавил і Положення пpо змагання до спортсмена можуть бути застосовані відповідні санкції (п. 11).
5.15. Координатори і тренери команд, що порушують вимоги Правил змагань та Положення про змагання, рішенням Суддівської колегії попереджуються або відсторонюються від участі в змаганні.
5.16. При відсутності тренера його обов`язки виконує капітан команди.
6. РОЗМІТКА ЗОН ТА СЕКТОРІВ
6.1. Категорично забороняється розміщувати учасників змагань на відстані менше 50 метрів від ліній електропередач та трансформаторних підстанцій.
6.2. Ділянка водойми, виділена для проведення змагань, повинна бути, за можливістю, прямою та мати однакові умови в відношенні глибини, рель`єфа дна, рослинності, підходів до місця лову та інш. Ширина водойми не повинна бути менше 35 метрів. Глибина повинна бути, по можливості, однаковою на протязі всієї ділянки.
6.3. Зони та сектори, незалежно від кількості турів що проводяться, розмічаються за єдиним принципом. Всі тури багатотурового змагання повинні бути проведені на одній і тій самій ділянці водойми. Схема розбивки цієї ділянки на зони та сектори повинна бути ідентичною в усіх турах. Розмітка зон та секторів повинна бути закінчена до початку жеребкування.
6.4. Розрив між секторами всередині зони не допускається, за винятком випадків, коли місце має значну природну перешкоду , що заважає спортсмену вільно розташовуватися в секторі.
6.5. При проведенні всеукраїнських змаганнях, ділянка, обрана для їх проведення, ділиться на чотири зони. Зони, в свою чергу, діляться на сектори, залежно від кількості спортсменів за принципом - кількість секторів в зоні дорівнює кількості команд, що приймають участь у змаганні. При проведенні змагань особистого заліку або командного типу «тандем» ділянка для проведення змагань ділиться тільки на кількість секторів, рівну кількості спортсменів («тандемів»). На змаганнях інших рівнів кількість зон та секторів визначається за рішенням організаторів та вказується в Положенні про змагання.
6.6. Кількість секторів в зонах не повинна різнитися більш ніж на один сектор.
6.7. Зони та сектори розмежовуються від берега вглиб суші шнуром або прапорцями не менш, ніж на 5 метрів.
6.8. Зони позначаються латинськими літерами А,В,С і т.д., а сектори – цифрами 1,2,3, і т.д. нанесеними на прапорцях, табличках або безпосередньо на покритті сектора (бетонні плити та т.п.). Позначки та їх носії можуть бути довільної форми та розмірів але однотипні, добре видимі та зрозумілі спортсменам, суддям та глядачам.
6.9. Розбивка зон та секторів повинна здійснюватися або перевірятися за участю членів Технічної комісії.
6.10. При проведенні змагань, довжина сектора вздовж берега встановлюється не менше 10 метрів, а для командних змагань «тандем» - не менше 15 метрів.
6.11. За необхідністю допускаються розриви між зонами. Максимальний розрив між зонами визначається з урахуванням фактора часу, тобто щоб спортсмен зміг дістатися пішки від місця жеребкування до свого сектора від моменту закінчення жеребкування до сигналу «вхід в сектор» за час, відведений на це Положенням про змагання.
6.12. Дозволяється розташовувати зони для проведення змагань на протилежних берегах водойми. При ширині водойми більше 200 метрів дозволяється розташовувати зони на протилежних берегах одна проти іншої.
6.13. Розмічення зон та секторів в цих зонах на березі водойми проводиться з ліва на право.
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
7.1. Змагання зі спортивної ловлі фідером складаються з тренувань та турів. Всеукраїнські змагання складаються з:
- тренування - перший день змагань;
- 1-й тур – другий день змагань;
- 2-й тур – третій день змагань.
7.2. Тренування.
7.2.1. Тренування на всеукраїнських змаганнях є обов`язковим (обов`язкова присутність всіх зареєстрованих спортсменів та команд). Кількість необхідного часу для безпосередньо ловлі риби (не менше 3-ох годин) та година початку проведення тренування визначається Положенням про змагання. Необхідність проведення та потрібний час для тренування на змаганнях інших рівнів зазначається в Положенні про змагання.
7.2.2. Тренування проводиться в зонах та секторах розмічених для проведення турів цих змагань.
7.2.3. Тренування складається з жеребкування, підготовки та ловлі. Кількість часу необхідного для підготовки (час між кінцем жеребкування та сигналом «старт») на тренуванні визначається членами Суддівської колегії присутніми на тренуванні безпосередньо після закінчення жеребкування.
7.2.4. Результати тренування в основний протокол змагань не вносяться.
7.3. Тури.
7.3.1. Кількість днів проведення всеукраїнських змагань -3. Кількість турів на всеукраїнських змаганнях – 2. Кількість турів на інших змаганнях інших рівнів зазначається в Положенні про змагання.
7.3.2. Кожен тур змагань зі спортивної ловлі фідером складається з таких частин, що виконується в наступній послідовності:
а) жеребкування;
б) підготовка;
в) ловля;
г) зважування;
д) підведення результатів;
е) нагородження (після закінчення змагання);
7.3.3. Зони та сектори розподіляються серед спортсменів шляхом жеребкування. Порядок черги , за яким відбувається жеребкування, встановлюється рішенням Суддівської колегії безпосередньо перед його початком. При проведенні командно-особистих змагань, в кожній зоні повинно бути по одному спортсмену з кожної команди.
7.3.4. На протязі кожного з турів особисто-командного змагання жодна з команд не має права двічі отримати крайній сектор зони. Під час жеребкування секторів спортсмени команд, що отримали крайні сектори в одній із зон, тягнуть жереб сектора наступних зон в першу чергу за тієї умови, щоб не допустити попадання спортсменів однієї команди в крайні сектори в декількох зонах одночасно.
7.3.5. Жоден спортсмен не має права більше одного разу за етап змагання опинитися в крайньому секторі зони. Спортсмени, що виступали в крайніх секторах в попередньому турі етапу, тягнуть жереб в поточному туріх, в першу чергу за тієї умови, щоб не допустити повторного попадання за етап змагання в крайній сектор зони.
7.3.6. Жеребкування спортсменів по зонах на змаганнях особисто-командного заліку проводиться виключно перед початком першого туру змагань. Жеребкування спортсменів по секторах проводиться перед початком кожного туру змагань окремо по кожній зоні. При проведенні змагань в особистому заліку чи командному «тандем» жеребкування проводиться по загальній кількості секторів. В жеребкуванні можуть приймати участь спортсмени команди та тренер. Година початку проведення жеребкування зазначається у Положенні про змагання (регламент) і є годиною початку туру.
7.3.7. Кількість часу до сигналу «вхід в сектор» зазначається у Положенні про змагання з урахуванням п. 6.11.
7.3.8. Сигнал «вхід в сектор» є сигналом початку підготовки.
7.3.9. Час, відведений на підготовку, на всеукраїнських змаганнях складає 120 хвилин. Суддівська колегія має право скоротити час підготовки до 60 хвилин (беручі до уваги погодні умови та інші фактори) або згодою більшості спортсменів (шляхом голосування тренерів команд після закінчення жеребкування). Час підготовки на інших змаганнях зазначається у Положенні про змагання.
7.3.10. Сигнал «старт» є сигналом для початку безпосередньо вилову риби спортсменами.
7.3.11. Окремий час на попередній закорм на всеукраїнських змаганнях не виділяється. Дозволеним початком закорму вважається сигнал «старт». Час на попередній закорм перед початком ловлі може бути виділений на інших змаганнях, про що зазначається у Положенні про змагання.
7.3.12. Кількість часу для ловлі риби на всеукраїнських змаганнях – 5 годин. Ловля риби починається сигналом «старт» та завершується сигналом «фініш». На інших змаганнях, час для ловлі риби може бути зменшений або збільшений, про що зазначається у Положенні про змагання.
7.3.13. Сигнал «фініш» є сигналом, що припиняє ловлю риби спортсменами. Після цього сигналу спортсменам забороняється виходити з секторів. Також забороняється заходити в сектори спортсменів іншим людям, поки улов спортсмена не буде зважено..
7.3.14. Після сигналу «фініш» улов спортсменів («тандемів») зважується. Спортсмен, після зважування його улову, повинен обов`язково розписатися у протоколі зважування зони, що знаходиться у судді зони, за свій результат. Після зважування улов знову повертається у саж спортсмена. Всі зауваження та заперечення на рахунок процесу зважування та його результатів приймаються від тренерів та спортсменів тільки до моменту, коли спортсмен розписався за свій результат в протоколі зважування зони.
7.3.15. Про закінчення зважування уловів спортсменів сповіщає сигнал «зважування закінчено», що дозволяє спортсменам відпустити улов. Цей сигнал автоматично розпочинає процес підведення результатів змагань Суддівською колегією та підготовку до процедури нагородження.
7.3.16. Після закінчення підведення результатів лунає сигнал «нагородження».
7.4. Всі сигнали під час проведення змагань подаються головним суддею змагань добре видимим (світловим), чутним (звуковим) способом, дублюються голосом суддями зони в усіх зонах.
7.5. Змагання може бути припинене або відмінене рішенням головного судді у випадку несприятливих погодних умов, або за наявністю інших непередбачених обставин, що можуть загрожувати життю учасників змагання.
7.6. У випадку початку грози змагання негайно припиняються, подачею спеціального сигналу «перервати ловлю». Після сигналу спортсмен повинен вимотати оснастку, вийти з сектора залишивши все риболовне спорядження та улов в межах свого сектору. При цьому спортсмен повинен самостійно забезпечити збереження всього, що залишилось в його секторі. Відповідальність за збереження повністю накладається на спортсмена.
7.7. Якщо умови дозволяють продовжувати змагання після перерви в межах розпорядку дня, змагання можуть бути продовжені.
7.8. При проведенні всеукраїнських змагань, перерва не може продовжуватися більше половини строку, відведеного безпосередньо на ловлю риби (більше 2,5 годин). Час такої перерви не додається до часу вилову риби. На інших змаганнях час продовження можливої перерви визначається організаторами змагань.
7.9. Після закінчення перерви, спочатку подається сигнал, що дозволяє спортсменам зайняти свої місця, після чого, через 5 хвилин, подається сигнал «поновити ловлю» на продовження ловлі.
7.10. Якщо атмосферні умови не поліпшуються, або розпорядок не дозволяє продовжувати змагання, то на всеукраїнських змаганнях тур може вважатися дійсним, якщо його довготривалість склала не менше половини часу, відведеного безпосередньо на ловлю риби (не менше 2,5 годин). На інших змаганнях дійсним/недійсним тур може вважатися при інших умовах, про що зазначають організатори змагання.
8. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
8.1. В особистих та особисто-командних змаганнях в кожному секторі знаходиться один спортсмен, та лов риби спортсменом відбувається за допомогою тільки однієї снасті (одного вудлища), включаючи вудлище оснащене для дослідження точок ловлі або закорму, оснасткою з одним поводком та одним одинарним гачком. Після сигналу «старт» заборонене одночасне знаходження в воді оснасток двох або більше вудлищ, незалежно від їх типу та оснащення (поводок з гачком, грузик, годівниця).
8.2. В командних змаганнях типу «тандем» в кожному секторі знаходиться два спортсмена та ловля риби відбувається за допомогою двох снастей. Після сигналу «старт» заборонене одночасне знаходження в воді більш ніж двох вудлищ, незалежно від їх типу та оснащення (поводок з гачком, грузик, годівниця).
8.3. Дозволяється використовувати любі різновиди монтажу оснастки за умови, що оснастка, яка застосовується під час лову (всі її елементи в зборі, включаючи годівницю без прикормки) повинна мати негативну плавучість. Забороняється використання на будь-яких частинах оснастки додаткових елементів з позитивною плавучістю (корок, пінопласт та інші подібні матеріали штучного або природного походження).
8.4. Безпосередньо під час ловлі риби, вудлище може знаходитися в руках спортсмена або на підставці будь-якої конструкції та різновиду.
8.5. Спортсмену дозволяється використовувати прикормку та насадку тільки природного походження. Насадка та прикормка можуть бути пофарбовані та змочені нетоксичними ароматичними речовинами.
8.6. Забороняються приманки та прикорми, що містять в не переробленому вигляді живу або мертву рибу, живих та мертвих мурах, мурашині яйця та ікру риб. Забороняється застосування наркотичних та дурманячих рибу речовин. Забороняється насаджувати на гачок та поводок оснастки разом (або замість) з насадкою газонаповнених пластмас різних форм та видів (пінопласти та т.п.), корок та серцевин різного виду рослин.
8.7. На всеукраїнських змаганнях кількість дозволеної прикормки на один тур змагання на одного спортсмена складає: 12л зволоженої суміші + 1,5л тваринної складової (де мотиля не більше 0,5л). Кількість прикормки на командних змаганнях «тандем» відповідно: 24л + 3кг (де мотиля не більше 1кг) на «тандем». Кількість та співвідношення дозволеної прикормки на інших змаганнях може бути змінено, про що зазначається у Положенні про змагання.
8.8. Тваринна складова прикормки складається з живих організмів в живому чи неживому (термічно або хімічно обробленому) стані або та, що містить чітко розрізнені частини живих організмів (наприклад мотиля, опариша, черв`яків та інш.).
8.9. Кількість насадок та сухих ароматизаторів обов`язково входить до кількості дозволеної прикормки. Рідкі ароматизатори та діпи для насадок використовуються на протязі туру змагання в необмеженій кількості.
8.10. Перевірка прикормки та насадки Суддівською колегією повинна бути розпочата не раніше ніж за пів години після сигналу «вхід в зону» та завершена не пізніше ніж за пів години до сигналу «старт». Прикормка та насадка повинні бути пред`явлені спортсменом для перевірки у мірній тарі. Мірна тара повинна мати чітко вказаний об`єм вмісту, нанесений промисловим шляхом. Ємність мірної тари повинна бути максимально наближена до дозволеного об`єму насадок та прикормки, що обмежується цими Правилами чи Положенням про змагання.
8.11. До перевірки прикормки Суддівською колегією, змішування тваринної складової прикормки з іншими видами дозволеної прикормки категорично забороняється. Після перевірки живі компоненти дозволяється змішувати з прикормкою. Використання сит та механічних засобів для змішування прикормки після перевірки прикормки заборонено.
8.12. Об’єм прикормки, в якій під час перевірки виявлено компоненти тваринної складової, враховується в загальному як тваринна складова прикормки.
8.13. В секторі, після перевірки, дозволяється зберігати тільки ту кількість прикормки та тваринної складової прикормки, яка дозволена цими Правилами або Положенням про змагання, та була перевірена суддями .
8.14. Додаткові замішування прикормки після перевірки та підчас ловлі забороняється.
8.15. Додаткове зволоження прикормки дозволене тільки за допомогою пульверизатора з застосуванням води, об`єм якої не обмежений. Всі інші способи додаткового зволоження після перевірки заборонені.
8.16. Закорм точок лову дозволений тільки за допомогою годівниці. Інші способи заборонені. Кількість точок лову в межах сектора не обмежена.
8.17. При проведенні всеукраїнських змагань насадка повинна знаходитися безпосередньо на гачку. Не дозволяється використовувати «волосяну» оснастку, силіконові кембрики або кільця для кріплення насадки (пеллета, пучків мотиля та подібні насадки). Не дозволяється використовувати «пружинки» на тілі гачка для утримання насадки, грузики (мормишки) та інше. На інших змаганнях використання дозволених оснасток та допоміжних предметів оснасток зазначається у Положенні про змагання.
8.18. Кількість додаткових вудлищ та оснасток на змаганнях не нормується.
8.19. Покльовка риби визначається спортсменом тільки по гнучкій вершинці фідерного вудлища. Допоміжні сигналізатори кльову заборонені.
8.20. Закидання оснастки (заведення оснастки) в місце ловлі виконується тільки вудлищем, виключно за допомогою м`язової сили спортсмена. Дальність забросу не обмежується. Як виключення, обмеженою може бути тільки ближня дистанція забросу (наприклад: не ближче 10м від берега, на якому знаходиться сектор спортсмена), про що обов`язково зазначається у Положенні про змагання.
8.21. Заборонено виконувати боковий заброс та інші види забросів, окрім забросу із-за голови (з-за спини). Заброси снастей (незалежно від їх типу), дослідження точок лову та закорм за межами свого сектора категорично заборонені.
8.22. Під час змагань спортсменам дозволяється користуватися платформами, ящики, стільці та т.п. Біля основної платформи (ящика, стільця) може бути встановлено допоміжне обладнання для виконання додаткових функцій.
8.23. На всеукраїнських змаганнях на момент сигналу «старт», дві опорні ніжки платформи (ящика, стільця) повинні розташовуватися зовні води, на березі. Під час туру перестановка платформи (ящика, стільця) дозволяється тільки в сторону берега. На командних змаганнях «тандем» платформи (ящики, стільці) спортсменів однієї команди в секторі повинні бути встановлені на відстані не менше 1 метра одна від одної. При проведенні інших змагань розташування платформи (ящика, стільця) в секторі та відстань між ними (але не менше 1 метра) зазначається у Положенні про змагання.
8.24. Після прибуття спортсмена до свого сектора, він повинен скласти своє спорядження в своєму секторі, після чого залишити його. Це ж стосується осіб, що допомагають спортсмену. Будь-яка підготовка спорядження в межах сектора спортсмена до сигналу «вхід в сектор» забороняється, окрім готування прикормки (поза межами сектора).
8.25. Спортсмену дозволено довільно розміщувати вудлище під час ловлі, але частини вудлища при цьому, не повинні виходити за межі сектора спортсмена.
8.26. В ході змагань спортсмен може розташовуватись в секторі для ловлі, як вважає за потрібне, але речі, що розташовуються в секторі або їх частини, не повинні виходити за межі сектора.
8.27. В своєму секторі спортсмен повинен пересуватися по можливості безшумно та своїми діями не заважати іншим учасникам змагань.
8.28. На всеукраїнських змаганнях проміри глибин та інші дослідження точок ловлі дозволено виконувати тільки за допомогою грузика або порожньої годівниці після сигналу «вхід в сектор» та до сигналу «фініш». Всі інші способи проміру глибини та дослідження точок ловлі заборонені. При проведенні інших змагань додаткові способи дослідження точок ловлі зазначаються в Положенні про змагання.
8.29. За вимогою судді, під час ловлі риби (в період між сигналами «старт» та «фініш»), спортсмен зобов`язаний пред`явити свою оснастку, прикорму, насадки та будь-яке інше спорядження, що на той момент знаходиться в секторі, для перевірки, навіть якщо для цього потрібно буде припинити ловлю на час перевірки.
8.30. Дозволяється вихід спортсмена за межі сектора для вирівнювання довжин жилок з дозволу члена Суддівської колегії тільки до сигналу «старт».
8.31. Спортсмену дозволяється заходити в воду на глибину не вищу його колін. Заходити на більшу глибину спортсмен може тільки з дозволу члена Суддівської колегії.
8.32. Після сигналу «вхід в сектор» і до сигналу «зважування закінчено» спортсмен має право вийти за межі свого сектора за причиною крайньої необхідності і тільки з дозволу члена Суддівської колегії. При цьому всі оснастки спортсмена на період його відсутності повинні знаходитися не в воді.
8.33. Без дозволу члена Суддівської колегії після сигналу «вхід в сектор» й до сигналу «зважування закінчено» спортсмени не мають права приймати від спортсменів та інших осіб будь-яку практичну допомогу у підготуванні місця змагань, снастей, насадки і прикормки, виведенні риби та надавати допомогу іншим спортсменам.
8.34. Підсакою в процесі виважування, на змаганнях особистого та особисто-командного заліку, може користуватися лише сам спортсмен.
8.35. В командних змаганнях «тандем» підготовку спорядження, прикормки, процес виважування (допомога підсакою) спортсмени однієї команди можуть виконувати разом.
8.36. Після сигналу «вхід в сектор» й до сигналу «зважування закінчено», додаткові оснастки (тільки до сигналу «старт»), насадки, прикормки та тваринна складова (тільки до перевірки прикормки), питна вода, їжа, ліки та т.п. можуть бути передані спортсмену в його сектор тільки через члена Суддівської колегії.
8.37. Під час змагань спортсмени зобов’язані зберігати рибу таким чином, щоб вона залишалася живою (по можливості) на момент зважування. Саж з рибою повинен бути максимально занурений у воду
8.38. Мінімальна дозволена довжина сажа - 3м. Використання сажа з металевою сіткою заборонено.
8.39. На командних змаганнях «тандем» риба може зберігається в сажі кожного спортсмена команди окремо, або в спільному сажі.
8.40. Виноситирибу за межі сектора до сигналу «зважування закінчено» заборонено.
8.41. За вимогою власників водойми або організаторів змагань спіймана спортсменами риба, зазначеного в Положенні про змагання виду або розміру, може бути зважена одразу після її вилову та відпущена. В такому випадку, після зважування риби членами Суддівської колегії, спортсмен повинен розписатися в протоколі зважування зони за вагу кожного виловленого екземпляра.
8.42. На всеукраїнських змаганнях до заліку приймається вся виловлена риба (окрім тієї, що занесена до Червоної книги України). При проведенні інших змагань, дозволяється не приймати до заліку один або декілька видів риб про що зазначається у Положенні про змагання.
8.43. До заліку приймається риба, яка випадково виловлена не за рот. Навмисне багріння риби та пристрої автоматичного засікання забороняються.
8.44. Риба, спіймана сумісно з іншою оснасткою (обірваною), теж приймається до заліку. Якщо при цьому спіймано більше ніж одна риба, до заліку приймається тільки одна (на розсуд спортсмена), всі інші повинні бути негайно відпущені.
8.45. Риба, що не йде до заліку негайно відпускається у водойму.
8.46. На всеукраїнських змаганнях, після сигналу «фініш» в залік йде риба, яка знаходиться в сажі або, на момент подачі сигналу, вилучена з води чи знаходиться в підсаку. Додатковий час на виважування риби після сигналу «фініш» не надається. При проведенні інших змагань додатковий час на виважуванн

Будь-ласка, Увійти або Відкрити рахунок, щоб приєднатись до розмови.

Модератори: ВікторWolodymyrSS